Rumopvarmning og varmt brugsvand

Termix VVX med TPV-regulator er en komplet unit med vandvarmer,
varmeveksler, styring, differenstrykregulator, pumpe, sikkerhedsventiler,
trykekspansion m.m.
Den kan anvendes i installationer, hvor bestående rør og radiatorer ikke
tåler direkte fjernvarmeforsyning, eller hvor der stilles krav om indbygning
af en varmeveksler. Varmeveksleren yder sikkerhed for, at fjernvarmeforsyningen holdes adskilt fra den private varmeinstallation. Dermed sikres husstanden imod vandskader forårsaget af en læk af fjernvarmevand.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren
altid er klar til at producere varmt brugsvand.
Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV-regulatoren og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstemperaturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer intelligentreguleret brugsvand ved
både lave og høje fremløbstemperaturer og er desuden garant for
maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således
det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i fjernvarmens yderområder.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten sikrer minimalt varmetab både under
tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort
– intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at
producere varmt brugsvand – også i perioder, hvor der ikke tappes.
Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt
med det samme. Komforten er høj, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering kan varmeanlægget styres og overvåges optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valgte parametre og forhindrer dermed overforbrug. Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

Stilrent design

Isoleringskappens form er inspireret af det velkendte Termix kabinet i Jacob Jensen Design. Hvidt kabinet i Jacob Jensen Design kan tilkøbes.
Overholder kravene i DS452 til isolering og i DS469 til vejrkompensering.